Offers “PepsiCo”

days ago PepsiCo

Starszy Specjalista ds. Należności i Raportowania

  • POLAND

Job description

Auto req ID: 214228BR

Job Description

·  Koordynowanie procesu rozliczenia należności klientów „pozostałych” i eksportowych,
·  Stały monitoring należności klientów „Pozostałych” i Eksport w celu minimalizacji ryzyka przekształcenia się należności w złe długi oraz minimalizacji Cash Flow - zgodnie z Politykami PepsiCo,
·  Uzgadnianie i księgowanie stanu Należności handlowych Export i Należności „Pozostałych” oraz rezerw z tytułu tych należności w celu prawidłowego ich zaewidencjonowania w księgach polskich i amerykańskich,
·  Prawidłowa prezentacja należności i rezerw do załączników HFM,IBSR, BSR i innych;
·  Analiza i wyjaśnienie odchyleń B/D, należności w tym linii Cash Flow, WCI dla potrzeb PepsiCo (w tym Sektora CEGB),
·  Stała współpraca z Firmami i Kancelariami Prawnymi, w celu odzyskania należności (po bezskutecznej windykacji zewnętrznej) na drodze sądowej i polubownej,
·  Stała współpraca i wybór Firm windykacyjnych,
·  Stała współpraca i wybór firm „Wywiadowni Gospodarczej” w celu aktualnej analizy sytuacji finansowej klientów,

Qualifications/Requirements

·  Wykształcenie wyższe ekonomiczne lub prawnicze,
·  Doświadczenie zawodowe w Dziale Finansowym min 1 rok,
·  Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne ,
·  Wysokie umiejętności analityczne,
·  Łatwość w kontaktach z ludźmi,
·  Praktyczna znajomość zasad księgowości,
·  Bardzo dobra praktyczna znajomość pakietu MS (Excel, Access, Word, PowerPoint),
·  Dokładność i skrupulatność,
·  Znajomość j. angielskiego na poziomie komunikatywnym
Relocation Eligible: Nie Dotyczy
Job Type: Stała