Emploi

Trouvez facilement votre premier job

Découvrir

L'actualité professionnelle des 18-30 ans

Découvrir
Finance

Découvrez les aides financières auxquelles vous êtes éligible

Découvrir
Santé
🎁 1 mois gratuit

La mutuelle qui prend soin de la santé des jeunes

Découvrir
Mobilité

Révisez le code de la route à partir de 9,90€

Découvrir

Offers “Accenture”

days ago Accenture

Tekniske ressurser til Accenture Security

  • NORWAY

Job descriptionTekniske ressurser til Accenture Security

Accenture er et ledende globalt konsulentselskap som leverer tjenester innen strategi, rådgivning, digitalisering, teknologi og outsourcing. Med erfaring, spesialisert kompetanse, globale ressurser og omfattende bransjeekspertise, jobber Accenture i sjiktet mellom forretning og teknologi for å hjelpe kunder å øke sin prestasjonsevne og utvikle bærekraftig verdi for sine interessenter. Med over 500,000 ansatte og kunder i mer enn 120 land, driver Accenture innovasjon for en forenklet hverdag. For mer informasjon, besøk oss på www.accenture.no.

Vår sikkerhetsavdeling vokser og vi søker dyktige og engasjerte tekniske ressurser innen informasjonssikkerhet.

Vi ser etter deg som brenner for sikkerhet. I Accenture Security vil du jobbe med tjenester innen informasjonssikkerhet på tvers av industrier med fokus på teknologi. Ved å levere et bredt spekter av oppgaver og tjenester vil du være med på å levere IT-sikkerhetsleveranser på noen av de største og mest spennende teknologiprosjektene i Norge. Som teknisk sikkerhetsressurs vil du være en brobygger mellom teknologi og forretning, og være en del av et team som hjelper våre kunder med sikkerhetstjenester for å lykkes med nye innovative teknologiske løsninger.

Ideal candidate profileQualifications :

Du har fullført en grad innenfor tekniske fag, aller helst informasjonssikkerhet, og du har mellom 2-7 års arbeidserfaring innen informasjonssikkerhet. Du trives med samarbeid på tvers av fagområder og du liker å dele av din kunnskap innenfor informasjonssikkerhet. Du snakker norsk (eller et av de andre skandinaviske språkene), i tillegg til engelsk. Om erfaringen din inneholder elementer av rådgivning, utvikling og/eller arkitekturarbeid er det et stort pluss.

Hvilke prosjekter jobber vi med?

Eksempel teknisk arkitektur
Overgangen til tjenesteorientert arkitektur, økt bruk av selvbetjeningsløsninger og samhandling med eksterne etater hos kunden skapte særlige utfordringer på sikkerhetsområdet. Det medførte en helt ny grad av informasjonsdeling på tvers av systemer, der informasjonsflyten tidligere har vært begrenset til å foregå innenfor isolerte fagsystemer. Accenture hadde ansvar for å sikre at IT-løsningene som ble utviklet i programmet tilfredsstilte juridiske krav til behandling av personopplysninger og kundens interne sikkerhetskrav. Så vel som at de var i henhold til etablert best praksis, og ble oppfattet som trygge og sikre av brukerne.

Eksempel sikker utvikling
I forbindelse med ny offentlig tjenestepensjon hadde kunden behov for å modernisere sine løsninger og systemer for å imøtekomme nytt regelverk, og de teknologiske løsningene de hadde var ikke tilstrekkelig rustet for dette. Moderniseringsløftet søkte en samarbeidspartner som sammen med kunden kunne bidra til å gjennomføre moderniseringen. I programmet har sikkerhet bidratt med flere viktige funksjoner, herunder etablering av prosesser for sikker programvareutvikling, utvikling av sikkerhetskomponenter, gjennomføring av personvernkonsekvensanalyser og risikovurderinger, samt sikkerhetstesting av alle leveranser.

Hvorfor skal du søke jobb som sikkerhetskonsulent i Accenture?
Accentures sikkerhetsavdeling er ledende innenfor informasjonssikkerhet både i Norge og globalt med over 7000 ansatte som jobber med informasjonssikkerhet! I Norge teller sikkerhetsteamet per i dag 40 konsulenter som jobber med rådgivning, prosjektledelse og med komplekse arkitekturoppgaver. Selv i dagens situasjon ser vi mange spennende muligheter og vi vokser, og søker erfarne tekniske ressurser til vårt sikkerhetsteam i Norge.

Ved å bli en del av Accentures dyktige og engasjerte sikkerhetsteam kan du bli med og forme fremtiden og utføre betydningsfullt arbeid som skaper verdi for alle våre kunder - og for Norges innbyggere som mottakere av offentlige og private tjenester. Noen andre gode grunner til å jobbe her er:

· Du vil jobbe med spennende og samfunnskritiske prosjekter innenfor privat og offentlig sektor.
· Du blir en del av vårt engasjerte og inkluderende fagmiljø.
· Du får unike muligheter for videreutvikling innen teknologi og sikkerhet gjennom jevnlige faglige og sosiale sammenkomster.

Accenture verdsetter mangfold og oppfordrer folk med ulik bakgrunn, kjønn, alder, etnisitet, kultur, nasjonalitet, religion og livssyn, funksjonshemming, seksuell orientering og kjønnsidentitet om å søke. Vi jobber kontinuerlig for å skape et inkluderende arbeidsmiljø som aktivt omfavner og utnytter mangfoldet i organisasjonen. Vi vil gjerne invitere deg til å bli en del av dette mangfoldet!

Ta kontakt med vårt rekrutteringsteam v/Veronica Solis tlf. +45 25288934 dersom du har noen spørsmål, eller bruk linken «Søk her» for å komme i betraktning til en eller flere av stillingene.