Emploi

Trouvez facilement votre premier job

Découvrir

L'actualité professionnelle des 18-30 ans

Découvrir
Finance

Découvrez les aides financières auxquelles vous êtes éligible

Découvrir
Santé
🎁 1 mois gratuit

La mutuelle qui prend soin de la santé des jeunes

Découvrir
Mobilité

Révisez le code de la route à partir de 9,90€

Découvrir

Offers “PepsiCo”

days ago PepsiCo

Packer

  • ROMANIA

Job description

Auto req ID: 212265BR

Job Description

Responsabilitati:

· Efectueaza receptia calitativa a cartofilor livrati de catre furnizori. Efectueaza colectarea probelor de cartofi precum si analizele specifice pentru fiecare lot de cartofi care este livrat si inregistreaza parametrii rezultati in documentele de receptie.
· Informeaza si transmite sefului direct (Production FLM), Operatorului introducere si validare date, Managerul Agro, Managerul Calitate si Managerului Productie care au fost parametrii obtinuti dupa analize.
· Respecta cu strictete procedura de lucru agreata intern despre modul in care sunt tratate si anuntate loturile care prezinta parametri in afara specificatiei, pentru a evita intarzierile in fluxul de receptie.
· Efectueaza si mentine curatenia in zona celulei de cartofi, precum si a laboratorului unde se efectueaza analizele si a zonelor alaturate acestora.
· Semnaleaza sefului direct cazurile in care echipamentele sau instrumentele folosite in laborator sunt insuficiente sau nu functioneaza si propun repararea si/sau inlocuirea lor.
· Participa, la solicitarea sefului direct la activitati cu caracter temporar, in functie de rolul si competentele sale, cum ar fi: desfacere pungi rebut, sortare cartofi, etichetare, stampilare baxuri si alte operatiuni specifice zonei de productie, precum si curatenie in cadrul sectiei de productie.
· In timpul opririlor planificate sau accidentale colaboreaza cu membrii echipei pentru desfasurarea in siguranta a lucrarilor de productie sau de igienizare;
· Raportează imediat sefului direct toate neconformitatile sesizate in zona de activitate din punct de vedere securitate si sanatate in munca, siguranta alimentului si mediu, depozitarea necorespunzatoare a deseurilor, calitatea materialelor si materiilor prime, functionarea necorespunzatoare a echipamentelor de transport (liza/transpaleta manuala).
· Raportează imediat pericolele legate de conditiile de lucru nesigure, accidentele, rănirile, bolile, urgenţele, deversările etc.
· Foloseşte corect şi consecvent toate măsurile de siguranţă, echipamentele, instrumentele şi echipamentul individual de protectie (EIP), puse la dispoziţia sa.
· Oferă sugestii şi participă la sesiunile de informare sau de rezolvare a problemelor pentru a îmbunătăţi programele EHS.
· Blochează utilajele înainte de a-i înlătura elementele de siguranţă, de a intra într-o zonă nesigură sau de a realiza mentenanţa.
· Citeşte etichetele de avertizare şi apoi îşi ia măsurile de precauţie adecvate.
· Participa la programele de reducere deşeuri, energie şi de conservare apa; separa deseurile pe categorii.
· Îşi îndeplineşte corect obligatiile în caz de incendiu sau urgenţă.
· Contribuie la identificarea riscurilor postului de lucru / impactului şi a evaluării tuturor aspectelor.
· Anticipeaza eventualele probleme / oportunitati si are initiativa in procesul de imbunatatire continua si in colaborarea cu colegii si superiorii pentru a imbunatati eficienta fabricii si a proceselor, costurilor si managementului.
· Respecta si urmeaza politicile si procedurile companiei, regulile de sanatate si securitate, igiena si siguranta alimentului, protectia mediului, Regulamentul Intern, Codul de conduita si valorile companiei si participa la programele de instruire planificate si solicitate.
GENERALE:
· Angajarea patrimoniala a societatii fata de terti o face numai in limita imputernicirilor si delegatiilor primite de la conducerea societatii; managerii informeaza subordonatii privind limitele de angajare patrimoniala a societatii fata de terti;
· Pastreaza confidentialitatea datelor si informatiilor despre firma si nu face concurenta neloiala;
· Titularul postului ia la cunostinta si respecta urmatoarele acte normative:
· Legea 53/2003 – Codul Muncii;
· Contractul Colectiv de munca la nivel de unitate;
· Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006;
· HG 1425/2006 care aproba Normele metodologice de aplicare ale legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006;
· Legislatia SSM aplicabila pentru locul de munca respectiv;
· Legea apararii impotriva incendiilor nr. 307/2006;
· Ordinul nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor;
· Legea protectiei civile nr. 481/2004;
· Normele de protectia mediului aplicabile in organizatie;
· Standardele PepsiCo, cu procedurile manualelor de SMI, ISO, HACCP, SMM si reglementarile nationale;
· Contractul Individual de Munca, anexele la contract si la fisa postului;
· Regulamentul de Ordine Interna (ROI) al companiei, COC si valorile companiei. Indeplineste si alte sarcini ce decurg din dispozitiile sefului ierarhic, conducerii societatii sau inlocuitorilor acestora sau din alte acte normative in vigoare legate de problemele pe care le are in sarcina.

Qualifications/Requirements

· Calificari:
· Studii: medii finalizate.
· Experienta profesionala: minim 6 luni intr-un post similar reprezinta un avantaj.
· Abilitati:
· abilitati de comunicare;
· lucru in echipa;
· atentie la detalii si orientare catre rezultate;
· integritate si seriozitate, inspira incredere;
· colaborare si influentare pentru atingerea obiectivelor;
· flexibilitate pentru a invata lucruri noi;
Relocation Eligible: Not Applicable
Job Type: Contractor