Offers “Accor”

days ago Accor

Asian Chef De Partie

  • Vung Tau, VIETNAM

Job description

Job Description

GENERAL MISSION / NHIỆM VỤ CHUNG

·        Performs all types of food preparation as instructed by the Executive Chef /Executive Sous Chef in a professional way to ensure quality and consistency, is fully responsible for his assigned section.

Thực hiện chế biến món ăn dưới sự chỉ đạo của Tổng bếp trưởng/ Phó Tổng bếp trưởng một cách chuyên nghiệp, đảm bảo chất lượng đồng đều, và chịu trách nhiệm về tổ của mình..

 

RESPONSIBILITIES & MEANS / TRÁCH NHIỆM CHUNG

·        Supply enough mise-en-place and ensure smooth operation.

Chuẩn bị đủ thực phẩm, đảm bảo phục vụ hoàn hảo.

·        Has knowledge of all preparation concerning ingredients, cooking techniques and presentation.

Hiểu biết về tất cả các nguyên liệu, kỹ thuật chế biến và trình bày món ăn.

·        Ensure quality and freshness of all food preparation and cooking.

Đảm bảo chất lượng và độ tươi mới của sản phẩm.

 

ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITIES / TRÁCH NHIỆM HÀNH CHÍNH

·        Ensure that productions done according to the standard recipes at all times.

Đảm bảo chế biến món ăn luôn luôn theo đúng công thức

·        Delegate work to the Demi Chef De Partie, Cook and Commis assigned to him

·         Phân công việc cho tổ phó và nhân viên cấp dưới.

·        Perform related duties and special projects as assigned.

Thực hiện các công việc trong phạm vi của mình và các sự kiện đặc biệt được giao

 

TECHNICAL RESPONSIBILITIES / TRÁCH NHIỆM CHUYÊN MÔN

·        Check fridge and products thoroughly to avoid spoilage.

Kiểm tra tủ lạnh và thực phẩm kỹ lưỡng để tránh hư hỏng.

·        Check refrigerators temperature records are done twice daily.

Kiểm tra nhiệt độ tủ lạnh và thực hiện việc ghi chép 2 lần mỗi ngày.

·        Check food sample recording are done.

Thực hiện việc ghi chép kiểm tra mẫu thức ăn.

·        Has knowledge of all food items concerning ingredients, cooking techniques and preparation.

Hiểu biết về tất cả nguyên liệu, kỹ thuật chế biến và trình bày món ăn.

·        Make sure all selection is clean before leaving his/her shift.

Đảm bảo mọi nơi trong bếp sạch sẽ trước khi kết thúc ca.

 

COMMERCIAL RESPONSIBILITES / TRÁCH NHIỆM THƯƠNG MẠI

·        Is alert in energy saving.

Thực hành tiết kiệm nhiên liệu.

·        Ensure production and quality meets hotel standard.

Đảm bảo quá trình chế biến và chấ lượng món ăn đáp ứng tiêu chuẩn của khách sạn.

 

HUMAN RESPONSIBILITIES / TRÁCH NHIỆM NHÂN SỰ

·        Establishes and maintains good relationships in his section.

Thiết lập và duy trì tốt mối quan hệ trong tổ.

·        Follow hotel rules and regulation at all times.

Luôn tuân thủ các quy định và quy tắc của khách sạn.

 

RELATIONS / QUAN HỆ CHUNG

·        Report directly to Banquet Chef.

Báo cáo trực tiếp với Bếp trưởng bếp tiệc.

·        Keep good relationship with all staff at all times.

Luôn giữ mối quan hệ tốt với tất cả nhân viên.

 

REPLACEMENT AND TEMPORARY MISSIONS / THAY THỂ VÀ NHIỆM VỤ TẠM THỜI

·        Replace Banquet Chef when requested and ensures that work is done properly.

Thay thế Bếp trưởng bếp tiệc khi được yêu cầu và đảm bảo công việc mỗi ngày..

·        Perform any other duties as assigned by his/her superior.

Thực hiện các nhiệm vụ cấp trên giao phó

 

Work Experience

*Strong background of culinary education and experience

*Minimum 2 year professional experience in international hotels is an advantage

*Demonstrated leadership skill

*English communication

*Certificates in kitchen

Benefits

•Employee benefit card offering discounted rates in Accor Hotels worldwide.

•Develop your talent through learning programs by Academy Accor.

•Opportunity to grow within your property and across the world!

•Ability to contribute to local community and make a difference through our Corporate Social Responsibility activities, like Planet 21.

Benefits

*Employee benefit card offering discounted rates in Accor Hotels worldwide.

•Develop your talent through learning programs by Academy Accor.

•Opportunity to grow within your property and across the world!

•Ability to contribute to local community and make a difference through our Corporate Social Responsibility activities, like Planet 21.

","datePosted":"2020-11-24T00:00:00.000Z