Offers “Accenture”

days ago Accenture

Vil du jobbe med rekruttering?

  • NORWAY

Job descriptionVi ser etter to nye kollegaer til vårt rekrutteringsteam i Oslo. Du vil bli del av et norsk og nordisk team som er ansvarlig for å rekruttere nyansatte i tett samarbeid med ledere og konsulenter i Accenture. Det er i første omgang snakk om midlertidige stillinger med oppstart snarest, varighet ut august 2021 og med mulighet for fast ansettelse.

Vi ser etter deg som har lyst til å jobbe med rekruttering gjennom annonsering, aktivt søk og nettverksbygging. Her er noen av dine oppgaver:

·
Bidra i Employer Branding-aktiviteter

·
Gjennomføre og koordinere Accentures seleksjonsprosesser

·
Følge opp kandidater gjennom hele prosessen, fra første kontakt til ansettelse

·
Delta i eller ha ansvar for prosjekter knyttet til rekruttering og våre prosesser

·
Uttrekk og analyse av rekrutteringsdata

Vi håper du kjenner deg igjen i beskrivelsen av de vi ser etter:

·
Minimum 2-3 års erfaring fra rekruttering, helst innen IT. Men enda viktigere er en sterk interesse for rekruttering og evnen til raskt å lære og tilpasse seg.

·
Selvstendig og initiativrik - du får ting til å skje.

·
Lojal og pålitelig - du tar eierskap til det du gjør.

·
Strukturert, effektiv og nøyaktig - du håndterer en hverdag med høyt tempo.

·
Fleksibel og serviceinnstilt - både kandidater og interne interessenter vil merke at du bryr deg om jobben din.

·
God forretningsforståelse - du forstår og interesserer deg for hva Accenture kan levere til sine kunder, hvordan du navigerer og hvordan du kan bidra til at Accenture lykkes.

·
God skriftlig og muntlig framstillingsevne på både norsk og engelsk.

Hvorfor skal du begynne hos oss?

Du vil få jobbe med og lære av nysgjerrige, kunnskapsrike og dedikerte kolleger. Vi er opptatt av å levere og skape resultater – og samtidig ha det ålreit på jobb. Dette vil gi deg muligheten til å strekke deg og utnytte ditt potensiale. Du får en egen mentor/karriereveileder som hjelper deg i den retningen du ønsker å utvikle deg i. Du vil komme inn i et arbeidsmiljø hvor dine idèer og forslag ønskes velkommen. Din innsats gir konkrete og synlige resultater og du får jobbe innenfor et område som har høy prioritet hos våre ledere.

Er du trigget på rollen og en karriere i Accenture? Da ser vi frem til å høre fra deg!

Du søker ved å bruke linken «Søk på stillingen». Vennligst legg med CV, søknadsbrev og vitnemål. Ta kontakt med vårt rekrutteringsteam v/ Berit Vølstad på telefon +47 67 12 67 00 dersom du har spørsmål om stillingen.

Accenture verdsetter mangfold og oppfordrer folk med ulik bakgrunn, kjønn, alder, etnisitet, kultur, nasjonalitet, religion og livssyn, funksjonshemming, seksuell orientering og kjønnsidentitet om å søke. Vi jobber kontinuerlig for å skape et inkluderende arbeidsmiljø som aktivt omfavner og utnytter mangfoldet i organisasjonen. Vi vil gjerne invitere deg til å bli en del av dette mangfoldet!

Ideal candidate profileQualifications :

We are looking for two new colleagues to our recruitment team in Oslo. You will be part of a Norwegian and Nordic team responsible for recruiting new employees in close collaboration with Accenture colleagues and leadership. Initially this will be temporary employment commencing as soon as possible with duration through August 2021, however with the possibility of permanent employment.

Some of your responsibilities are:

· 
Contribute on Employer Branding activities

· 
Implement and coordinate Accenture's selection processes

· 
Follow up candidates throughout the process, from initial contact to employment

· 
Participate in or be responsible for projects related to recruitment and our processes

· 
Extract and analyze recruitment data

We hope you recognize yourself in our description of a desired profile:

· 
A minimum 2-3 years of experience from recruitment, preferably within IT. But even more important is a strong interest in recruiting and the ability to quickly learn and adapt.

· 
Self-going and taking initiative - you make things happen.

· 
Loyal and reliable - you take full ownership of what you do.

· 
Structured, efficient and accurate - you take advantage of this when working with volumes and deadlines.

· 
Flexible and service-minded – both candidates and internal stakeholders will understand that you care about what you do.

· 
Strong business acumen – you understand and take interest in what your business groups do, how to navigate and how you can contribute to their achievements.

· 
Good written and verbal presentation skills in both Norwegian and English is a requirement.

Why join us?

You will work with and learn from curious, knowledgeable and dedicated colleagues. We are committed to delivering and creating results - and at the same time having fun at work. This will give you the opportunity to stretch and explore your potential. You will join a working environment where your ideas and suggestions are welcomed. Your efforts give concrete and visible results and you get to work within an area that has high priority with our business leaders.

Are you triggered by the role? We look forward to hearing from you!

You apply for the position using the link "Search for the position". Please include your CV, application letter and your educational documents.

Accenture welcomes and encourages applications from diverse backgrounds related to gender, age, ethnicity, culture, race, religion and belief, disability, nationality, sexual orientation and gender identity. Inclusion and diversity are fundamental to our culture and core values, providing an environment where everyone brings distinct experience, talent and culture to their work. We invite you to be part of this diversity!